KIIPEILYPALATSI

EKA KERTA, TÄSTÄ INFOA!

Ennen kuin saavut halliin

Varaa mukaasi sisäliikuntaan soveltuvat vaatteet. Omia kenkiä et tarvitse, voit vuokrata hallista paremmin kiipeilyyn soveltuvat kengät. Kiipeilyaikaa kannattaa varata noin 2 tuntia.

Tarvitset mukaasi vähintään yhden kaverin, joka toimii varmistajanasi. Kiipeilykaverisi ei tarvitse olla saman painoinen. Mikäli kaverisi toimii vain varmistajana, häneltä veloitetaan pelkkä valjasvuokra.

Varmistajien tulee olla vähintään 14 vuotta täyttäneitä, alle 14 vuotiailla tulee olla vanhempi perheenjäsen mukana. Kiipeilijät voivat olla pieniäkin lapsia, mutta he voivat kiipeillä vain aikuisen varmistamana. Yksi aikuinen voi varmistaa 2-4 lasta vuorotellen, joten jokaiselle lapselle ei tarvita omaa varmistajaa. Alle 18 vuotiailla tulee olla huoltajan suostumus kiipeilyyn.

Toiminta hallissa

Mikäli joukossanne on yksikin ensikertalainen, ilmoita asiasta kassalla. Älä opeta varmistamista itse, jotta kaikki asiat tulevat varmasti kerrotuksi. Samalla lisäät omaa turvallisuuttasi, kun valvoja tietää tarkkailla, että varmistajasi on oppinut asiat oikein.

Kun liikut hallin tiloissa noudata varovaisuutta, yläpuolellasi on kiipeilijöitä jatkuvasti. Toisinaan otteita saattaa rikkoutua ja niiden palasia voi tippua alas. Myös kiipeilijöiden valjaista saattaa pudota varusteita. Kun kiipeilijä putoaa köyteen tai kiipeilijää lasketaan alas, hän saattaa heilua köydenvarassa paljonkin.

Lattialla on usein kiipeilyköysiä odottamassa kiipeilyn alkamista, älä astu köysien päälle. Köysi on kiipeilijän ainut turva putoamista vastaan ja sitä kohdellaan huolellisesti.

yläköysikiipeilijä

Kiipeilyä yläköydellä.

Kiipeily yläköydellä

Aloita kiipeily vasta maksettuasi. Omia välineitä ei saa asentaa valmiisiin yläköysiin. Köyteen kiinnitytään teräs-sulkurenkaalla ja varmistaminen tapahtuu varmistuslaitteella (Pezl ID). Laitteet on asennettu yläköysiin valmiiksi. Mikäli et ole käyttänyt kyseisiä laitteita aiemmin, pyydä valvojalta opastusta.

ID:N KÄYTTÖÄ SAA OPETTAA VAIN VALVOJA TAI VALVOJAN LUVALLA.

Kiipeily alaköydellä

Alaköydellä kiivettäessä (liidaus), sekä kiipeilijän että varmistajan on oltava tietoisia liidaukseen liittyvistä riskeistä. Molempien pitää olla liidauskurssin suorittaneita tai muuten osata vastaavat asiat hyvin. Alaköydellä voi kiivetä vain omilla varusteilla. Mikäli toiminta näyttää valvojan mielestä riskialttiilta, valvoja voi kieltää alaköysikiipeilyn.

LIIDAAMISTA SAA OPETTAA VAIN KIIPEILYPALATSIN HYVÄKSYMÄ KOULUTTAJA.

alaköysikiipeilijä

Kiipeilyä alaköydellä.

Käyttöehdot

  1. Varmistu siitä, että sinulla on riittävät tiedot ja taidot sekä välineet turvalliseen kiipeilyyn. Kysy aina valvojalta, jos olet epävarma jonkin asian suhteen.

  2. Noudata aina välineistöä ja turvallisuutta koskevia ohjeita. Harjoittele varmistamiseen ja kiipeilyyn liittyviä tekniikoita ensin turvallisissa olosuhteissa eli matalalla. Kiivetkää ylemmäs vasta, kun varmasti osaatte turvallisen toiminnan.

  3. Turvamääräyksiä on ehdottomasti noudatettava, mikäli määräyksiä ei noudateta Valvojalla on oikeus lopettaa toiminta ja poistaa asiakas hallista.

  4. Kiipeily ja varmistaminen alkoholin tai huumavien aineiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty.

  5. Kiipeilypalatsi ei voi ottaa vastuuta sinun turvallisuudestasi, vaan sinun on omien taitojesi perusteella aina itse arvioitava osaatko toimia turvallisesti.

  6. Kiipeilypalatsin tiloja käytetään aina omalla vastuulla. Kiipeilypalatsi ei ole vastuussa asiakkaiden virheellisestä toiminnasta johtuvista onnettomuuksista tai henkilökohtaisen omaisuuden katoamisesta / vahingoittumisesta.