KIIPEILYPALATSI

KORKEANPAIKANTYÖT!

Suoritamme erilaisia korjaus-, asennus- ja huoltotöitä korkeissa ja vaikeasti luokse päästävissä kohteissa. Köysitekniikoita hyödyntäen, pääsemme turvallisesti kohteisiin, jotka muutoin olisivat vaikeasti toteutettavissa.
  • räystäiden puhdistukset
  • ​asennustyöt
  • ikkunoiden pesut
  • ​paikkamaalaukset
  • yms.
köysityön tekijät

Taideasennusta risteilijällä.

Köydellä työskentely soveltuu hyvin lyhytkestoisiin töihin, jolloin telineiden tai nostokaluston hankinta on suoritettavaan työhön nähden suhteettoman kallista.

Mikäli kohteeseen ei ole mahdollista saada nostokalustoa ja telineiden rakentaminen ei kustannus tai muista syistä johtuen tule kysymykseen, köysityö ratkaisee ongelman.

Köysityö soveltuu myös keskusta-alueiden korkeisiin kiinteistöihin, köydellä työskennellessä ei tarvita hankalia liikennejärjestelyjä nostokalustoa varten.

Turun Tuomiokirkko

tuomiokirkko

Turun tuomiokirkon yläkuorin sammutusjärjestelmän osittainen purku ja asennus.

MS Allure of the Seas

laiva

Atriumien korjaukset, asennukset ja loppusiivous korkeissa (~50m) vaikeasti saavutettavissa paikoissa.

Tiedustelut

   
+358-45-670-5990
Juha Aho